การตลาดแบบดึงดูด

วิธีทำให้ตัวเองมีแรงดึงดูด

เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน ด้วยวิธีที่จะทำให้ตัวของเราเองมีแรงดึงดูดต่อผู้คนรอบข้าง