เชษฐวิทย์ สิงขร

สวัสดีครับ ผมชื่อเชษฐวิทย์ สิงขร ผมเป็นนักฝึกสอนให้ผู้คนมีชีวิตอิสระ