Tag: การสร้างรายชื่อ

บทที่ 3 ทำธุรกิจเครือข่ายออฟไลน์ให้สำเร็จ

เป็นการทำธุรกิจเครือข่ายแบบดั้งเดิม คือการได้พูดคุย เจอกันตัวต่อตัว หรือนัดประชุมกันที่บ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ท่านจะต้องมีวิธีการต่างๆ เป็นขั้นตอน เพื่อประสบความสำเร็จ ดังนี้:

บทที่ 3 ทำธุรกิจเครือข่ายออฟไลน์ให้สำเร็จ

เป็นการทำธุรกิจเครือข่ายแบบดั้งเดิม คือการได้พูดคุย เจอกันตัวต่อตัว หรือนัดประชุมกันที่บ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ท่านจะต้องมีวิธีการต่างๆ เป็นขั้นตอน เพื่อประสบความสำเร็จ ดังนี้: