Tag: ปัญหาทำธุรกิจเครือข่าย

บทที่ 6 ปัญหาที่ต้องเจอในธุรกิจเครือข่าย

ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายมีมานานกว่า 50 ปีแล้ว แต่ยังมีผู้คนจำนวนมากยังไม่รู้จัก และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจ แผนการจ่ายผลตอบแทน จริงหรือไม่ หรือสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาหรือไม่

บทที่ 6 ปัญหาที่ต้องเจอในธุรกิจเครือข่าย

ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายมีมานานกว่า 50 ปีแล้ว แต่ยังมีผู้คนจำนวนมากยังไม่รู้จัก และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจ แผนการจ่ายผลตอบแทน จริงหรือไม่ หรือสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาหรือไม่